ZASEDENOST POLIGONOV

Zasedenost poligonov je okvirna in se lahko spremeni brez predhodne najave

zasedenost junij 2021.PNG