ZASEDENOST POLIGONOV

Zasedenost poligona 2022 tabela.JPG

Zasedenost poligonov je okvirna in se lahko spremeni brez predhodne najave