ZGODOVINA DRUŠTVA

Društvo je bilo ustanovljeno 2. aprila 1967. Ustanovni občni zbor je bil v Lescah, njegov prvi predsednik pa je postal Milan Vipotnik iz Lesc. Društvo je bilo registrirano pri Ministrstvu za notranje zadeve SR Slovenije, ker je teritorialno obsegalo več kot eno občino. Društvo je delovalo že pred uradno ustanovitvijo, saj so se ljubitelji psov sestajali že od leta 1963. Prvi predsednik je bil takrat Vinko Požar z Bleda. Iz društvene matične knjige je razvidno, da je bilo leta 1967 vpisanih 42 članov. Posebne organizacijske oblike delovanja še niso imeli. Načrtovali so le šolanje psov za potrebe gorske reševalne službe in gradnjo pasjega hotela.

 

Po letu 1979 so se v različnih krajih po Gorenjski pričela ustanavljati nova kinološka društva. Tako so iz KD Bled - Lesce nastala kinološka društva Naklo, Tržič in Jesenice, kasneje pa sta nastali še kinološki društvi Fido Hrušica in Kranjska Gora, Bovec pa se je priključil Novi Gorici. (povzeto po publikaciji Kinološkega društva Bled - Lesce, 1967 - 1997) Leta 2014 se je KD Lesce Bled preimenovalo v Športno kinološko društvo Lesce Radovljica. Vizija ŠKD Lesce Radovljica ostaja enaka, torej šolanje čim večjega števila psov, vodnic in vodnikov ter tekmovalk in tekmovalcev.

Upravni odbor:

 

Manica Ravnihar, predsednica

Igor Ropič, podpredsednik

Pia Kavčič, tajnica

Vojka Žibret Kavčič, blagajničarka

Jana Krek, vodja šolanja


Nadzorni odbor:

Joži Šmit, predsednica NO

Sandi Bertoncelj, član NO

Gregor Velepec, član NO

 

 

ŠKD Lesce Radovljica

Na Vrtači 4

4248 Lesce

skd.lesce.radovljica@gmail.com

D.Š.66966868

Račun: SI56 0700 0000 0492 559 (GB d.d., Kranj)

Lesce, 3. marec 2020

 

 
 
 
V A B I L O

 

Spoštovane članice in člani,

 

vabim vas na redni letni občni zbor ŠKD Lesce-Radovljica,

ki bo v torek, 17. marca 2020, ob 18.00 uri

v  društvenih prostorih ob vadbišču v Lescah.

 

 

Vabljeni!

 

Manica Ravnihar,

predsednica ŠKD Lesce-Radovljica

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Dnevni red:

  1. otvoritev občnega zbora,

  2. izvolitev organov občnega zbora,

  3. poročilo o delu društva za leto 2019,

  4. razprava na poročilo,

  5. predstavitev programa za delo in finančnega načrta za leto 2020,

  6. razno.

Pristopna izjava

Prosimo, da pristopno izjavo natisnete in izpolnjeno ter lastnoročno podpisano prinesete ali pošljete v društvo.