top of page

ZGODOVINA DRUŠTVA

Društvo je bilo ustanovljeno 2. aprila 1967. Ustanovni občni zbor je bil v Lescah, njegov prvi predsednik pa je postal Milan Vipotnik iz Lesc. Društvo je bilo registrirano pri Ministrstvu za notranje zadeve SR Slovenije, ker je teritorialno obsegalo več kot eno občino. Društvo je delovalo že pred uradno ustanovitvijo, saj so se ljubitelji psov sestajali že od leta 1963. Prvi predsednik je bil takrat Vinko Požar z Bleda. Iz društvene matične knjige je razvidno, da je bilo leta 1967 vpisanih 42 članov. Posebne organizacijske oblike delovanja še niso imeli. Načrtovali so le šolanje psov za potrebe gorske reševalne službe in gradnjo pasjega hotela.

 

Po letu 1979 so se v različnih krajih po Gorenjski pričela ustanavljati nova kinološka društva. Tako so iz KD Bled - Lesce nastala kinološka društva Naklo, Tržič in Jesenice, kasneje pa sta nastali še kinološki društvi Fido Hrušica in Kranjska Gora, Bovec pa se je priključil Novi Gorici. (povzeto po publikaciji Kinološkega društva Bled - Lesce, 1967 - 1997) Leta 2014 se je KD Lesce Bled preimenovalo v Športno kinološko društvo Lesce Radovljica. Vizija ŠKD Lesce Radovljica ostaja enaka, torej šolanje čim večjega števila psov, vodnic in vodnikov ter tekmovalk in tekmovalcev.

Upravni odbor:

 

Zdenka Dudič, predsednica

Taja Gnilšak, podpredsednica

Lara Kobal, tajnica

Jana Krek, predsednica tehnične komisije

Mark Mišič, pomočnik vodje enote reševalnih psov


Nadzorni odbor:

Nejc Kramarič (predsednik)

Sandi Bertoncelj (član)

Nika Palovšnik (članica)

Disciplinska komisija: 
Gabrijela Praprotnik (predsednica)
Joži Šmit (članica)
Tina Bole (članica)

 

 

ŠKD Lesce Radovljica

Kropa 150

4245 Kropa

skd.lesce.radovljica@gmail.com

D.Š.66966868

Račun: SI56 0700 0000 0492 559 (GB d.d., Kranj)

clanstvo
Podaljšanje članstva ali včlanitev v društvo

Pri plačilu obvezno napišite, v polje plačnika, svoje podatke oz. podatke člana, da vam lahko pošljemo člansko izkaznico in nalepko za plačano članarino.

poloznica 2024.jpg

Prosimo, da pristopno izjavo natisnete in izpolnjeno ter lastnoročno podpisano prinesete ali pošljete v društvo.

Dokumenti društva
bottom of page