top of page

več kot 50 let izkušenj

REZULTATI, KI TRAJAJO

ZA LAŽJI SPREHOD SKOZI ŽIVLJENJE

VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR

 

Vse člane Športno kinološkega društva Lesce - Radovljica vabim na redni letni občni zbor, ki bo v ponedeljek, 18. 3. 2024 ob 18. uri v hiški na poligonu.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav udeležencev.

2. Izvolitev:

- delovnega predsedstva,

- zapisnikarja,

- dveh podpisnikov zapisnika in

- verifikacijske komisije.

3. Poročilo verifikacijske komisije.

4. Potrditev dnevnega reda.

5. Poročila o delu za leto 2023:

- poročilo upravnega odbora,

- poročilo disciplinske komisije,

- poročilo strokovne komisije,

- finančno poročilo,

- poročilo nadzornega odbora.

6. Razprava in sklepanje o poročilih.

7. Razno.

Lesce, 29. 2. 2024                                                                 Zdenka Dudič, predsednica društva

Spremljajte našo facebook stran za najnovejše objave

10489766_1460736724180806_66661662290883
bottom of page